Generelle oplysninger


Generelle oplysninger

Handels- og donationsbetingelser samlerind.dk:

1 Generelt:
1.1 Via www.samlerind.dk udbyder First-8 en indsamlingsplatform, hvorfra der kan laves en privat indsamling til hjertestartere og tilbehør. Indsamlingsplatformens formål er at hjælpe private med at samle ind til en lokal hjertestarter og derved hjælpe til at få flere hjertestartere i Danmark.
Platformen ejes og drives af First-8 ApS (CVR: 37222070).

1.2 Indsamlinger via samlerind.dk sker på vegne af den organisation eller det private velgørende formål, som indsamleren har valgt at samle ind til, og indsamling og donation sker i henhold til nedenstående handels- og donationsbetingelser, som både indsamlere og donorer opfordres til at læse grundigt. I tilfælde af spørgsmål kan First-8 kontaktes på info@first-8.dk.

 

2 Anmeldelse af indsamling:
2.1 Lovgivningen foreskriver at man som indsamler skal anmelde sin indsamling til indsamlingsnævnet.

2.2 Det er kun muligt at lave indsamlinger i Danmark.

 

3 Indsamlinger:

3.1 Såfremt der indsamles til en fysisk vare, vil der være gratis porto i hele Danmark.

3.2 Indsamleren er forpligtet til at give besked til First-8, hvis det indsamlede flytter adresse fra det først angivende indsamlingssted.

3.3 Opsætning og installation i forbindelse med tegningen af serviceaftalen er ikke inkluderet, medmindre denne ydelse er tilkøbt.

3.4 Er denne installationsydelse ikke erhvervet, er kunden selv ansvarlig for at et eventuelt udendørs hjertestarterskab bliver installeret og tilsluttet ekstern strømkilde af fagperson.

3.5 First-8 sender elektroder (og batteri) til Indsamleren ved udløb eller efter brug (alt efter aftalens indhold). Dette skiftes af Indsamleren jf. vedlagte vejledning herom.

3.6 Hvis der samles ind til hjertestarter og denne skal sidde udendørs, er det et krav at dette bliver i et godkendt udendørs skab, med de foranstaltninger der skal gøres herom.

3.7 Hvis der indsamles til et førstehjælpskursus, gælder de almindelige kursusbetingelser ligeledes.

3.8 Indsamleren har selv ansvaret for løbende at holde øje med og rette henvendelse til First-8 ved fejl, batterisvigt (daglig drift), tyveri, hærværk og brand på hjertestarteren, der kan forekomme.

3.9 Der indgår almindelig vis i indsamlingen ikke aftaler om forsikring, for så vidt angår tyveri, brand og hærværk. Dette kan tegnes gennem en hjertestarterforsikring som tillæg til indsamlingen.


4 Servicegebyr og betalingskortgebyr:
4.1 First-8 tager ingen former for servicegebyrer eller andre ekstraomkostninger.

4.2 Alt der indsamles til er transparent og bliver valgt af indsamleren før indsamlingen startes.

4.3 Ved donationer er det muligt at benytte alle Visakort og Mastercard, herunder Eurocard og Maestrocard.

4.4 Når en donation er gennemført, er den endelig, derfor ophører fortrydelsesretten på dette tidspunkt.


5 Sikkerhed ved betaling via samlerind.dk
:
5.1 Betalingssystemet på www.samlerind.dk leveres af Yourpay. Kortdata håndteres af denne udbyder, som er blandt de førende udbydere af online betalingsløsninger. Betalingssystemet på www.first-8.dk lever op til PCI-standarden, og al kommunikation, der vedrører penge og kortdata, er krypteret.

5.2 Når indsamlere registrerer oplysninger, herunder personlige oplysninger, hos First-8, benyttes disse oplysninger alene med det formål, at First-8 kan ekspedere indsamlingen eller donationen. Oplysninger afgivet til First-8 bliver således ikke videregivet eller solgt til tredjemand, medmindre indsamleren eksplicit har givet samtykke hertil.

5.3 Oplysningerne bliver brugt i forbindelse med bogføring og bliver gemt i 5 år, hvorefter de slettes.

6 Ansvarsbegrænsning:
6.1 First-8 har ikke mulighed for at overvåge de private indsamlingers formål. Når en indsamling bliver gennemført, vil det indsamlede blive afsendt til indsamleren. Hvis der ikke er indsamlet til opsætning, vil det være indsamlerens eget ansvar at få hængt hjertestarteren op. 
First-8 tilstræber at sørge for alle gennemført projekter bliver hængt op lige efter indsamlingen er gennemført, men First-8 kan ikke drages til ansvar for dette.
Derfor er First-8 ikke ansvarlige for 
Hvorfor First-8 ikke er ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab opstået som følge af brug af www.samlerind.dk.

6.2 I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, er First-8 kun ansvarlig for skade forårsaget af en af First-8 leveret vare i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes First-8 fejl eller forsømmelse. Herudover gælder i øvrigt de begrænsninger af First-8 erstatningsansvar som er anført i disse betingelser.

6.3 First-8 samlede erstatningsansvar begrænses til maksimalt 10 mio.kr.
Skader som kunden ønsker at gøre First-8 ansvarlig for, skal anmeldes til First-8 inden for rimelig tid.


7 Lovgivning:

7.1 First-8 rådgiver ikke om lovmæssige forhold vedrørende danske indsamlinger. Hvis du ønsker råd og vejledning af lovmæssig karakter til din indsamling opfordrer vi til at kontakte indsamlingsnævnet. 

7.2 Navnet Samlerind.dk og det dertilhørende logo samt domænet www.samlerind.dk ejes af First-8 ApS og må ikke bruges af andre uden skriftligt samtykke fra First-8 ApS.

7.3 Alt indhold på www.samlerind.dk ejes af First-8 ApS og må ikke bruges eller kopieres af andre uden forudgående samtykke fra First-8 ApS.

7.4 First-8 forbeholder sig ret til at ekskludere enhver indsamling, mod at tilbagebetale donationerne til de relevante donorer.

7.5 First-8 tager forbehold for trykfejl, afgifts- og valutaændringer, tekniske fejl, billedefejl og tastefejl på www.samlerind.dk.


8 Persondatapolitik

8.1 For at kunne varetage indsamlingen har First-8 brug for følgende oplysninger: Navn på indsamleren, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, evt. EAN oplysninger og CVR-nummer.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne administrere din indsamling og senere levere varen/ydelsen til dig. 

Personoplysningerne registreres hos First-8 ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

8.2 Oplysningerne registreres hos First-8 og opbevares i 5 år efter aftalen mellem Indsamleren og First-8 (jf. lovgivningen), herefter slettes de.

8.3 Den dataansvarlige på samlerind.dk er First-8 ApS.

8.4 Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@first-8.dk.

 

Dit link er kopieret